A1.BB家:主廚秘製雞排+香蒜麵包(葡萄汁)~先點一份!!


屋虎家:香草奶油豬+蜂蜜芝麻麵包(葡萄汁)


鄉村烤半雞+香蒜麵包(葡萄汁)


主廚秘製雞排+香蒜麵包(葡萄汁)


鄉村烤半雞+香蒜麵包(咖啡)


 


 


A2.YOCO家:香草奶油豬+香蒜麵包(紅茶)


義式鄉村烤半雞+香蒜麵包(葡萄汁)


Q胖家:香草奶油豬+蜂蜜芝麻(熱咖啡)


寶樂家:漁夫海鮮義大利麵+香蒜麵包(冰咖啡去冰)


花影海鮮焗烤飯+蜂蜜芝麻麵包(冰咖啡去冰)


 


 


A4.草莓姐姐:主廚秘製雞排+香蒜麵包(葡萄汁)


叭噗家:漁夫海鮮義大利麵+香蒜麵包(葡萄汁)


主廚秘製雞排+香蒜麵包(葡萄汁)


哆哆家:漁夫義大利麵+香蒜麵包(熱紅茶)


主廚秘製雞排+香蒜麵包(冰紅茶)


花影海鮮焗烤飯+蜂蜜芝麻麵包(冰紅茶)


 


 


A3.捲捲家:花影海鮮焗烤飯+蜂蜜芝麻麵包(冰紅茶)


馬蹄條家:花影海鮮焗烤飯+香蒜麵包(咖啡)


寶貝家:主廚秘製雞排+香蒜麵包(紅茶)


香草奶油豬+香蒜麵包(紅茶)


花影海鮮焗烤飯+香蒜麵包(葡萄汁)


香草奶油豬+蜂蜜芝麻麵包(紅茶) 


A5.揚揚家:主廚秘製雞排+香蒜麵包(熱咖啡)


漁夫海鮮義大義麵+蜂蜜芝麻麵包(熱紅茶)


牛奶家:主廚秘製雞排+香蒜麵包(熱咖啡)


漁夫海鮮義大利麵+蜂蜜芝麻麵包(熱紅茶)


DIDI家:香草奶油豬+香蒜麵包(葡萄汁)


義式鄉村烤半雞+蜂蜜芝麻麵包(紅茶)


 


 


 


A6.Dora家:漁夫海鮮義大利麵+香蒜麵包(葡萄汁)


主廚秘製雞排+香蒜麵包(葡萄汁)


花椰菜家:花影海鮮焗飯+蜂蜜芝麻(葡萄汁)


熊熊家:鄉村烤半雞+香蒜麵包(冰咖啡)


脆皮德式豬腳+香蒜麵包(冰咖啡)


 


 


 


A8.旺來家:鄉村烤半雞+香蒜麵包(熱咖啡)


松子青醬野菇義大利麵+蜂蜜芝麻麵包(熱咖啡)


(其他2位當天現場點餐)


 


 

創作者介紹
創作者 baby0530 的頭像
baby0530

比熊犬-寶貝小王子&樂樂小公主

baby0530 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
 • m
 • <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>看的口水都留下來了,</span></font></p>
  <p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>是一場豐富的盛宴喔! <img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/35.gif"/></span></font> <img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/35.gif"/> <img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/35.gif"/></p>
  <p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>祝你們與會的每一個人都愉快,</span></font></p>
  <p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>Hi,</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>您好</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>!</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>冒昧留言</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>,</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>前些天</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">,</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>阿基師講了個</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">"</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>燕子來了又怎樣</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">?"</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>的笑話</span><font face="Calibri"><span style="color:rgb(0, 73, 170);">,</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>倒讓我意識到</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">,</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>春天來了</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">,</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>夏日將至</span><font face="Calibri"><span style="color:rgb(0, 73, 170);">,</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>毛寶貝們又要進入哈氣、流口水、翻肚子</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">,</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>喊</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">"</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>熱啊</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">~~~"</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>的炙熱景況</span><font face="Calibri"><span style="color:rgb(0, 73, 170);">!!</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>但是我們公司既然已經結束營業</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">,(</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>嘆氣</span><font face="Calibri"><span style="color:rgb(0, 73, 170);">)!!</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>東西當然不考慮放到冬天再賣了</span><font face="Calibri"><span style="color:rgb(0, 73, 170);">,</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>那就再降價全部出清囉</span><font face="Calibri"><span style="color:rgb(0, 73, 170);">!!</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>如果您家寶貝今年的冬季考慮添</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">"</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>新窩</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">"</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>了</span><font face="Calibri"><span style="color:rgb(0, 73, 170);">,</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>那現在正可以來</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">"</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>撿便宜</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">"</font></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>囉</span><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">!! <strong>(</strong></font></span><strong><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>純棉手染的寵物床</span></strong><font face="Calibri"><strong><span style="color:rgb(0, 73, 170);">)</span></strong><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><strong><span style="color:rgb(0, 73, 170);"><font face="Calibri">(</font></span></strong><strong><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>也有純棉手染的各樣拼布包包製品喔</span></strong><font face="Calibri"><strong><span style="color:rgb(0, 73, 170);">!!)</span></strong><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><span><a href="http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y2054610252?userID=Y2054610252&catID=&catIDselect=&clf=&u=:Y2054610252&s1=end&o1=a&at=true"><span style='font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'><font color="#677680">http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y2054610252?userID=Y2054610252&catID=&catIDselect=&clf=&u=:Y2054610252&s1=end&o1=a&at=true</font></span></a></span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>想到都是寶貝們可以享用</span><font face="Calibri"><span style="color:rgb(0, 73, 170);">,</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>也是叫我苦中有絲安慰的。</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>感謝神</span><font face="Calibri"><span style="color:rgb(0, 73, 170);">!!</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><font size="3"><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"serif";'>祝大家開開心心</span><font face="Calibri"><span style="color:rgb(0, 73, 170);">!!</span><span style='color:rgb(0, 73, 170);font-family:"sans-serif";font-size:9.5pt;'></span></font></font></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font><p><span><font size="3" face="Calibri"> </font></span></p>
  <font size="3" face="新細明體">

  </font>